Basis

De verantwoordelijke voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens in de zin van Art. 4 Nr. 7 DSGVO is
HSL Belgium GmbH, Hochstraße 104 - B-4700 Eupen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Indien u bezwaar wenst te maken tegen het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw gegevens door ons in overeenstemming met deze bepalingen inzake gegevensbescherming, hetzij in hun geheel of met betrekking tot individuele maatregelen, kunt u uw bezwaar richten aan de verantwoordelijke persoon.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is bedoeld om de gebruikers van deze website te informeren over de aard, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens door de websitebeheerder.

De website-exploitant neemt uw gegevensbescherming zeer serieus en behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Aangezien nieuwe technologieën en de voortdurende verdere ontwikkeling van deze website tot wijzigingen in deze gegevensbeschermingsverklaring kunnen leiden, raden wij u aan deze gegevensbeschermingsverklaring regelmatig opnieuw door te lezen.

Definities van de gebruikte begrippen (bijv. "persoonsgegevens" of "verwerking") zijn te vinden in Art. 4 DSGVO.

Verwijdering van gegevens en bewaartermijn

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd, zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is. Verdergaande opslag is mogelijk wanneer de Europese of nationale wetgever daarin heeft voorzien in verordeningen, wetten of andere bepalingen van de Unie waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen. De gegevens worden ook geblokkeerd of gewist wanneer een door de voornoemde normen voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, tenzij het voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst noodzakelijk is dat de gegevens nog langer worden opgeslagen.

Toegangsgegevens

Wij, de website-exploitant of pagina-aanbieder, verzamelen gegevens over de toegang tot de website op basis van ons legitiem belang (zie Art. 6 Par. 1 lit. f. DSGVO) en slaan deze op als "server log files" op de website server. De volgende gegevens worden op deze manier gelogd:

 • Bezochte website
 • Tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/verwijzing van waaruit u de pagina hebt bereikt
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres

De serverlogbestanden worden maximaal 180 dagen bewaard en daarna gewist. De gegevens worden om veiligheidsredenen opgeslagen, bijv. om gevallen van misbruik te kunnen ophelderen. Indien gegevens om bewijstechnische redenen moeten worden bewaard, worden zij niet gewist totdat het incident definitief is opgehelderd.

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor het functioneren van de website. Bijgevolg heeft de gebruiker geen recht van verzet.

Bereikmeting & cookies

Deze website maakt gebruik van cookies voor gepseudonimiseerde reikwijdtemeting, die door onze server of door de server van een derde partij worden doorgegeven aan de browser van de gebruiker. Cookies zijn kleine bestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Uw browser heeft toegang tot deze bestanden. Het gebruik van cookies verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en veiligheid van deze website.

Als u niet wilt dat er cookies op uw eindapparaat worden opgeslagen om het bereik te meten, kunt u hier bezwaar maken tegen het gebruik van deze bestanden:

Populaire browsers bieden de instelmogelijkheid om cookies niet toe te staan. Opmerking: Het is niet gegarandeerd dat u onbeperkt toegang zult hebben tot alle functies van deze website als u de juiste voorkeuren instelt.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser kan worden geïdentificeerd, zelfs na een paginawijziging.

De volgende gegevens worden in de cookies opgeslagen en doorgegeven:

 • Taalinstellingen
 • Artikelen in een winkelwagentje
 • Inloggegevens

Verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens

De websitebeheerder verzamelt, gebruikt en geeft uw persoonsgegevens alleen door als dit wettelijk is toegestaan of als u toestemming geeft voor het verzamelen van dergelijke gegevens.

Persoonsgegevens zijn alle informatie die kan worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren en die naar u kunnen worden herleid - bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

U kunt deze website ook bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Om onze onlinediensten te verbeteren, slaan wij echter (zonder persoonlijke verwijzing) uw toegangsgegevens tot deze website op. Deze toegangsgegevens omvatten bijvoorbeeld het bestand dat u hebt opgevraagd of de naam van uw internetprovider. Door de gegevens anoniem te maken, is het niet mogelijk conclusies te trekken over uw persoon.

 1. Welke gegevens? - Wij verwerken persoonsgegevens zoals voornaam, achternaam, IP-adres, e-mailadres, woonplaats, postcode en inhoudelijke gegevens uit het contactformulier.
 2. Hoe? - Wij verwerken persoonsgegevens alleen met uitdrukkelijke toestemming van de betrokken gebruikers en met inachtneming van de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming.
 3. Waarom? - De persoonsgegevens worden verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze contractueel overeengekomen diensten te vervullen en ons online aanbod te optimaliseren.

Contactformulier en contact per e-mail

Onze website bevat een contactformulier dat kan worden gebruikt voor elektronisch contact. Indien een gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de in het invoerscherm ingevoerde gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen.

Als alternatief bestaat de mogelijkheid om via het opgegeven e-mailadres contact met ons op te nemen. In dat geval worden de persoonsgegevens van de gebruiker die met de e-mail worden meegestuurd, opgeslagen.

De gegevens worden in dit verband niet aan derden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van het gesprek.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens die in het kader van het verzenden van een e-mail worden doorgegeven, is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Indien het e-mailcontact het sluiten van een overeenkomst beoogt, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO.

De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoermasker dient ons uitsluitend voor de afwikkeling van het contact. In het geval van contact per e-mail is dit ook het noodzakelijke gerechtvaardigde belang voor de verwerking van de gegevens.

De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze werden verzameld. Voor de persoonsgegevens uit het invoermasker van het contactformulier en de per e-mail verzonden gegevens geldt dat dit het geval is wanneer het desbetreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek is beëindigd wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd.

De gebruiker heeft de mogelijkheid zijn of haar toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Indien de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij of zij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn of haar persoonlijke gegevens. In dat geval kan het gesprek niet worden voortgezet.

Google Analytics

Op grond van onze legitieme belangen maakt deze website gebruik van de dienst "Google Analytics" om ons online aanbod te optimaliseren en te analyseren in de zin van Art. 6 Para. 1 lit. f. DSGVO de dienst "Google Analytics", die wordt aangeboden door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). De dienst (Google Analytics) maakt gebruik van "cookies" - tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. De door de cookies verzamelde informatie wordt gewoonlijk naar een server van Google in de VS gestuurd en daar 14 maanden bewaard.

Google LLC houdt zich aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en is gecertificeerd volgens de Privacy Shield-overeenkomst: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Op deze website wordt gebruik gemaakt van IP-anonimisering. Het IP-adres van de gebruiker wordt binnen de lidstaten van de EU en de Europese Economische Ruimte en in de andere verdragsluitende staten van de overeenkomst ingekort. Alleen in individuele gevallen wordt het IP-adres eerst onverkort naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Door deze verkorting wordt de persoonlijke referentie van uw IP-adres geëlimineerd. Het door de browser doorgegeven IP-adres van de gebruiker wordt niet samengevoegd met andere door Google opgeslagen gegevens.

In het kader van de gegevensbeschermingsovereenkomst die wij als exploitant van de website met Google Inc. hebben gesloten, gebruikt laatstgenoemde de verzamelde gegevens om het gebruik van de website en de activiteit op de website te evalueren en om diensten met betrekking tot het internetgebruik te verlenen.

De door Google in onze opdracht verzamelde gegevens worden gebruikt om het gebruik van ons online-aanbod door individuele gebruikers te evalueren, bijv. om rapporten over de website-activiteit op te stellen en zo ons online-aanbod te verbeteren.

U hebt de mogelijkheid om te voorkomen dat cookies worden opgeslagen op uw apparaat door de juiste instellingen in uw browser te maken. Het is niet gegarandeerd dat u onbeperkt toegang heeft tot alle functies van deze website als uw browser geen cookies toestaat.

Bovendien kunt u een browser plug-in gebruiken om te voorkomen dat de door cookies verzamelde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt verzonden naar en gebruikt door Google Inc. De volgende link brengt u naar de betreffende plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

U kunt ook op deze link klikken om te voorkomen dat Google Analytics binnen deze website gegevens over u verzamelt. Door op de bovenstaande link te klikken, zult u een "opt-out cookie" downloaden. Uw browser moet het opslaan van cookies dus toestaan. Indien u uw cookies regelmatig verwijdert, dient u bij elk bezoek aan deze website opnieuw op de link te klikken.

Hier vindt u meer informatie over het gebruik van gegevens door Google Inc:

Web lettertypen

Wij integreren webfonts (lettertypes) in onze website die worden aangeboden door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA).

Bij het laden van de lettertypes worden de volgende gegevens aan Google doorgegeven:

 • Browser en versie
 • Host (website), die het verzoek initieert
 • Besturingssysteem van de gebruiker
 • Schermresolutie van de gebruiker
 • IP-adres van de gebruiker
 • Taalinstellin